เนื้อหาอื่น ๆ ...

ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือร่วมโครงการ “สื่อมวลชนสัญจร” ทบ.

สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก โดย พล.ท.ชาติชาย ขันสุวรรณ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก จัดโครงการ “สื่อมวลชนสัญจร” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพบก ครั้งที่ ๓/๖๐ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้เชิญผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ๑. เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ๒. สมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ๓. นักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ๔. สื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยว ๕. ผู้จัดรายการวิทยุในเครือกอ

27 มิ.ย.60 ประธาน กบท.ทร.ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า

เมื่อ 27 มิถุนายน 2560 พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ ประธานกรรมการบริหารการท่องเที่ยว ทร. พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. และคณะจากศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. เดินทางไปตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยว ทร. ในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า จว.สมุทรปราการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการซ่อมปรับปรุงสถานที่ต่าง ๆ ภายในป้อมพระจุลจอมเกล้า และประชุมหาแนวทางในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพต่อไป โดยมี น.อ.จรัญพัฒน์ ใช้สมบุญ หน.ปจปร. ฯ น.ท.ฉลอง เกตจินดา ให้การต้อนรับ

16 มิ.ย.60 รอง ผอ.ศูนย์ฯจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๖๐ พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ได้จัดประชุมฝ่ายต่าง ๆ ในศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค์ ข้อขัดข้อง และกำหนดแนวทางในการดำเนินการในช่วงต่อไป

เมืองน้ำแข็งพัทยา ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

เมืองน้ำแข็งพัทยา หรือ ฟรอสท์ เมจิคอล ไอซ์ ออฟ สยาม “Frost Magical Ice of Siam” ตั้งอยู่ที่ : ตำบล โป่ง อำเภอ บางละมุง ชลบุรี 20150 หรือจะเข้าไปชมเว็บไซต์โดยตรงได้ที่ frostpattaya.com ชมคลิปพาเที่ยวเมืองน้ำแข็งพัทยา ขอบคุณคลิปดีๆจาก : สํานักข่าวไทย TNAMCOT

8 มิ.ย.60  พล.ร.ต.หญิง อารยา หารือกับ คณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคม เกี่ยวกับการจัดงานฉลอง ๒๕๐ ปี กรุงธนบุรี

เมื่อ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ พล.ร.ต.หญิง อารยา อัมระปาล ได้ต้อนรับ คณะของ ศ.ฐากร บุญขันธ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคม ประกอบด้วย พล.อ.อาจศึก สุวรรณธาดา อจ.เมธี จิตต์ภักดี คุณกิตติพงษ์ ศรัทธาวานิชย์ ผอ.รร.บ้านนางแก้ว ราชบุรี คุณศุภชัย ปานวิริยะ เพื่อหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดงานฉลอง ๒๕๐ ปี กรุงธนบุรี และจัดหางบประมาณ มาซ่อมทำโบราณสถานในพระราชวังกรุงธนบุรี (วังเดิม) ตามที่รัฐบาลประกาศ ให้จัดงาน มีกำหนด ๑ ปี ตั้งแต่ ๒๘ ธ.ค.๖๐ ถึง ๒๘ ธ.ค.๖๑

7 มิ.ย.60 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์บริการฯภาคตะวันออก

เมื่อ ๗ มิ.ย.๖๐ พล.ร.ท.ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ ผอ.ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. ได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์บริการการท่องเที่ยว ทร. ภาคตะวันออก ในพื้นที่สัตหีบ ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการจัดตั้งศูนย์บริการ ฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. น.อ.หญิง กัลยา เอี่ยมเล็ก น.อ.ธาตรี ฟักศรีเมือง น.อ.หญิง จิตรา รัตนวิทย์ น.อ.ประภาส สุดขาว หน.ศูนย์บริการการท่องเที่ยว ทร. ภาคตะวันออก และ รอง หน.ศูนย์บริการ ฯ อีก ๗ นาย เพื่อชี

ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร.หารือกับ ขส.ทร.เตรียมจัดทริปทัวร์ทางนำ้

เมื่อ 19 พ.ค.60 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของ ขส.ทร. (เรือราชพิธีฯ) อร. (อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ) และมูลนิธิพระราชวังเดิม และเจ้าหน้าที่ของศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. (ร่วมฟังการหารือ) เข้าร่วมหารือเบื้องต้นในการจัดทริปทัวร์ทางน้ำ เป็นแพ็คเก็ตประจำ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. เมื่อได้ข้อยุติความเป็นไปได้ในเบื้องต้นแล้ว จะจัดทำโครงการให้แต่ละหน่วยพิจารณาต่อไป

ป้อมผีเสื้อสมุทร ฐานทัพเรือกรุงเทพ จังหวัดสมุทรปราการ

ป้อมผีเสื้อสมุทร ฐานทัพเรือกรุงเทพ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศ ได้รับความอนุเคราะห์จาก จ.อ.วิริยะ ฯ ได้พาชมสถานที่พอสังเขป ซึ่งมีป้อมปืนเสือหมอบ สั่งซื้อจากประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมีที่เดียวในโลก คือป้อมพระจุลจอมเกล้ามี ๗ กระบอกและที่ป้อมผีเสื้อสมุทรมี ๓ กระบอก ซึ่งเป็นป้อมที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๒ และในสมัยรัชการที่ ๕ ได้ใช้ทำการต่อสู้กับเรือรบฝรั่งเศส ที่ป้อมผีเสื้อสมุทร ยังเป็นที่พักอาศัยของค้างคาวแม่ไก่อีกด้วย ซึ่งได้อาศัยอยู่นะสถานที่แห่งนี้มาเป็นระยะเ

9 พ.ค.60 ประธาน กบท.ทร. ประชุมเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานในพท.วังเดิม

วันที่ 9 พ.ค.60 เวลา 1300 พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ ประธาน กบท.ทร. ได้เชิญ พล.ร.อ.ไพโรจน์ แก่นสาร พล.ร.ท.ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ ผอ.ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. ฯลฯ เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานในพื้นที่พระราชวังเดิม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร.

9 พ.ค.60 ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. ประชุมติดตามความก้าวหน้าฯ

วันที่ 9 พ.ค.60 เวลา 0900 ประชุมศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ โดยมี พล.ร.ต.วุฒิชัย สายเสถียร รอง ผอ.ศูนย์ฯ เป็นประธาน