เนื้อหาอื่น ๆ ...

โครงการอาชาบำบัด

โครงการอาชาบำบัด โครงการอาชาบำบัด กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ได้ร่วมดำเนินงาน “โครงการอาชาบำบัดเด็กออทิศติก” ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓  เป็นต้นมา  มีเด็กออทิศติกจำนวนมากเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ผลของการทำภารกิจ ทำให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการดีขึ้น จึงเห็นพ้องให้มีการดำเนินการต่อไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                     การบำบัดเด็กออทิศติก  ด้วยการใช้ม้าของกองพันลาดตระเวน

บ้านพักรับรองหาดเทียนทะเล

                  บ้านพักรับรองหาดเทียนทะเล   เป็นบ้านพักที่อยู่ติดกับทะเล  จะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติกลิ่นไอทะเล  ชมวิวสวยงามของอ่าวสัตหีบ  มีความเป็นส่วนตัวและมีแนวชายหาดยาวประมาณ  ๒  กิโลเมตร และยังคงมีธรรมชาติโดยรอบสมบูรณ์คงความงดงามไว้                  ข้อมูลทั่วไป  หาดเทียนทะเลเป็นพื้นที่ชายหาดที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)  และได้ใช้ประโยชน์โดยการจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนของครอบครัวข้าราชการทหารเรือและบุคคลทั่วไปที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้

เรือนรับรอง กรม ร.๑ พล.นย. (ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า)

                เรือนรับรอง กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน เป็นสถานที่พักค้างคืน  เป็นห้องปรับอากาศ บรรยากาศธรรมชาติชายทะเล  อยู่ในค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า  เดิมชื่อ  ค่ายแสมสาร เป็นที่ตั้งของหน่วยสนับสนุนทางการช่วยรบของทหารสหรัฐฯ  ในช่วงสงครามเวียตนาม (พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๑๘)  เมื่อทหารสหรัฐฯ  ถอนกำลังออกจากประเทศไทย  กองทัพเรือได้มอบให้ กรมผสมนาวิกโยธิน (นามในขณะนั้น) เข้าใช้พื้นที่ โดยมีหน่วยกำลังรบและหน่วยสนับสนุนการรบ  ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองพลนาวิกโยธิน เรือนรับรองมีลักษณะเป็นห้องแถว จำนวน  ๓

เชียงดาว เชียงใหม่

เชียงดาว หนาวนี้ วางแผนไปเที่ยวไหนกันรึยังครับ….ถ้ายังผมขอเสนอหนึ่งสถานที่ที่น่าไปอีกที่หนึ่ง อากาศเย็นสบาย มีทะเลหมอกยามเช้า และที่สำคัญ! ราคาไม่แพงอีกตั้งหาก เชียงดาว…….. อ่านต่อคลิ๊ก….

ประชุม ศอท.ทร.

 เมื่อ ๑๖ ส.ค.๖๐  พล.ร.ต.วุฒิชัย  สายเสถียร  ผบ.รร.เสธ.ทร.ยศ.ทร. และ รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร.  ประชุมศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. เพื่อติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมาและงานที่จะดำเนินการต่อไปในช่วง ส.ค.-ก.ย.๖๐ เช่น การจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑  การจัดทำแผนแม่บทศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  การสรุปผลการตรวจประเมินผลแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพเรือฯลฯ  เพื่อให้งานของศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. ดำเนินไปอย่างต่

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เขาแหลมปู่เจ้า)

                    ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เข้าแหลมปู่เจ้า)  เป็นที่ประดิษฐานพระรูปหล่อ “พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”  หรือ “เสด็จเตี่ย”  พระบิดาของทหารเรือไทย  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของฐานทัพเรือสัตหีบ  สามารถเดินทางขึ้นไปสักการะได้สองทาง คือเข้าทางฐานทัพเรือสัตหีบ ขับรถผ่านหาดม้าน้ำขึ้นตามไหล่เขาและเข้าทางหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผ่านหาดเตยงามขึ้นทางร้านอาหารเรือนสักประดู่                ศาลแห่งนี้    สร้างขึ้

หาดเตยงามได้รับการประเมินคุณภาพระดับห้าดาว

                    ข่าว PPTV HD 36  ประจำวันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เสนอข่าว  ๑๓  หาดสิ่งแวดล้อมคว้าผลประเมิน  ๕  ดาว จากกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เผยผลการประเมินควบคุมสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวปี ๖๐ มีชายหาด  ๑๓  แห่ง  ได้รับการประเมินคุณภาพ   ระดับดีมาก  ๕  ดาว                          เมื่อ  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือ คพ.  เปิดเผยการจัดประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว หรือโครงการ  “ชายหาดติดดาว”...

บ้านพักรับรอง สอ.รฝ.

                     หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)  มีบริการบ้านพักรับรองที่ติดทะเล  ได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ได้กลิ่นไอทะเล ชมวิวสวยงามของอ่าวสัตหีบ  มีความเป็นส่วนตัว มีแนวชายหาดทอดยาว เป็นบ้านพักราคาถูก                ข้อมูลทั่วไป   เป็นบ้านพักที่อยู่ติดชายหาด สอ.รฝ.  ใกล้กับสโมสรริมชลรวี  และศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ  มีบริการที่พักให้กับข้าราชการและครอบครัว รวมถึงบุคคลทั่วไป เป็นบ้านพักรับรองแบบบ้านไม้ และบ้านดิน ประกอบด้วยบ้านใหญ่ริมชล  บ้านเฟื้องฟ้า  บ้านร

การแถลงผลงาน ประจำปี ๒๕๖๐

กองทัพเรือ  จัดประชุมผู้บริหารกองทัพเรือ  เพื่อแถลงผลงานของคณะกรรมการและคณะทำงานสำคัญของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐  ตามนโยบายกองทัพเรือ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี ๕๙-๖๐  ภายใต้ชื่อ  “ราชนาวีเข้มแข็ง ราษฎร์  รัฐศรัทธา  ราชอาณาจักรมั่นคง”  เมื่อ  ๗ สิงหามคม ๒๕๖๐  ของคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกองทัพเรือสู่อนาคต  คณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวกองทัพเรือ โดยศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ  เป็นส่วนหนึ่งของกลไกดังกล่าว  มีหน้าที่ทำคัญคือการควบคุม กำกับดูแล การ

ปลูกข้าววันแม่

                      เมื่อ  ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐   ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  จัดกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่”  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  โดยมี คุณปราณี  อารีนิจ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธาน  และ น.อ.ภัทรสรรค์  ดอกนาค  รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศและรักษาฝั่ง  เป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว *****

Navy Sattahip Mini-Half Marathon

พล.ร.ท.นพดล สุภาภร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ จัดแถลงข่าวเชิญชวนผู้ที่รักในการวิ่ง เข้าร่วมกิจกรรม Navy Sattahip Mini-Half Marathon ณ สวนสาธารณกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่สัตหีบ และนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งมาพัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศูนย์บริการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ภาคตะวันออก รูปแบบ One Stop Service ครบวงจร ********************  น.ท.ชัย /ลงข้อมูล

บ้านพักรับรองหาดสอ

บ้านพักรับรองหาดสอ                 บ้านพักรับรองหาดสออยู่ในบริเวณหาดสอ  ที่มีหาดทรายละเอียดสะอาดน้ำใส  สงบเงียบ  ไม่ค่อยมีคนพรุกพร่านมากนัก เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ  สำหรับคนที่ชอบความสงบ  มีบ้านไว้รับรองหลายรูปแบบ เช่น บ้านปูน  บ้านไม้  บ้านตู้คอนเทนเนอร์                  มีสิ่งอำนวนความสะดวก *************************

บ้านพักรับรองศูนย์ฝึกทหารใหม่

แนะนำที่พัก                    หากท่านใดต้องการจะมาพักผ่อนตากอากาศที่มุมสงบเงียบสบาย และปลอดภัย แถวบางแสร่ ขอแนะนำบ้านพักรับรองศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  บนถนนสายพัทยา-สัตหีบ  เลยบางแสร่มาประมาณ  ๓ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวเข้าไปที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่  สอบถามยามที่ปากประตู บ้านดิน               บ้านพักรับรอง   มีบ้านพักหลายรูปแบบ