Category: ประชาสัมพันธ์

สนามกอล์ฟแห่งใหม่

                      เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  พลเรือตรี เอกราช  พรหมลัมภัก  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)  ได้ทำพิธีเปิดสนามกอล์ฟของ สอ.รฝ. เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไปได้มาใช้บริการ และถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพเรือประเภทเชิงนันทนการด้วย  โดยจะให้ประชาชนทั่วไปมาใช้บริการได้ตั้งแต่  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐  เป็นต้นไป  ส่วนข้าราชการกองทัพเรือจะมี Promotion  Green Fee  ตั้งแต่  ๑๕ กันยายน ถึง ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  ขอเชิญผู้ที่รักกีฬากอล์ฟลองมาใช้บริการได้ตามวันท

หาดเตยงามได้รับการประเมินคุณภาพระดับห้าดาว

                    ข่าว PPTV HD 36  ประจำวันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เสนอข่าว  ๑๓  หาดสิ่งแวดล้อมคว้าผลประเมิน  ๕  ดาว จากกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เผยผลการประเมินควบคุมสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวปี ๖๐ มีชายหาด  ๑๓  แห่ง  ได้รับการประเมินคุณภาพ   ระดับดีมาก  ๕  ดาว                          เมื่อ  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือ คพ.  เปิดเผยการจัดประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว หรือโครงการ  “ชายหาดติดดาว”...

Navy Sattahip Mini-Half Marathon

พล.ร.ท.นพดล สุภาภร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ จัดแถลงข่าวเชิญชวนผู้ที่รักในการวิ่ง เข้าร่วมกิจกรรม Navy Sattahip Mini-Half Marathon ณ สวนสาธารณกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่สัตหีบ และนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งมาพัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศูนย์บริการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ภาคตะวันออก รูปแบบ One Stop Service ครบวงจร ********************  น.ท.ชัย /ลงข้อมูล

15 ก.พ.60 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกองทัพเรือในการใช้ทรัพยากรของ ทร. อย่างยั่งยืน ประจำปี 2560

พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ ประธาน กบท.ทร. เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกองทัพเรือในการใช้ทรัพยากรของ ทร. อย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 15 – 17 ก.พ.60 ณ โรงแรมฟลิปเปอร์เฮ้าส์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

5 ต.ค.59 ศูนย์อำนวยการการท่องเทียวกองทัพเรือ จัดประชุมครั้งที่ 1/60 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร.

ศูนย์อำนวยการการท่องเทียวกองทัพเรือ จัดประชุมครั้งที่ 1/60 ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. โดยมี พล.ร.ท.สุธีพงศ์ แก้วทับ รอง เสธ.ทร./ผอ.ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และมอบนโยบายในการบริหารงาน

14 ก.ย.59 กองทัพเรือ ร่วมกับ ททท. นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร ทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกองทัพเรือ

กองทัพเรือมีแผนฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในกองทัพ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงได้สำรวจตรวจสอบทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในปัจจุบัน หากพบว่าอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมให้เร่งฟื้นฟู และพัฒนา รวมถึงแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สนับสนุนการท่องเที่ยว ภายในประเทศตามนโยบายกระทรวงกลาโหม และรัฐบาล โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และหาดทรายที่สวยงาม เช่น หาดเตยงาม ปะการังของทะเลตราด รวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งถือว่าดีที่สุดมาใช้เป็นจุดขาย และสนับสนุนภารกิจด้านการท่องเที่ยว เปิดให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวได้