Category: แหล่งท่องเที่ยว ทร.

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เขาแหลมปู่เจ้า)

                    ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เข้าแหลมปู่เจ้า)  เป็นที่ประดิษฐานพระรูปหล่อ “พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”  หรือ “เสด็จเตี่ย”  พระบิดาของทหารเรือไทย  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของฐานทัพเรือสัตหีบ  สามารถเดินทางขึ้นไปสักการะได้สองทาง คือเข้าทางฐานทัพเรือสัตหีบ ขับรถผ่านหาดม้าน้ำขึ้นตามไหล่เขาและเข้าทางหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผ่านหาดเตยงามขึ้นทางร้านอาหารเรือนสักประดู่                ศาลแห่งนี้    สร้างขึ้

หอศิลป์เจ้าพ่อหลวง

              หอศิลป์เจ้าพ่อหลวง    ตั้งอยู่ใน ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ เป็นสถานที่จัดแสดงพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่รังสรรค์โดยศิลปินวาดภาพที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ  แสดงพระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจ  และโครงการพระราชดำริฯ  อาคารหอศิลป์เจ้าพ่อหลวงผนังเป็นดินแตกต่างจากหอศิลป์อื่น ๆ   หอศิลป์ประกอบด้วยอาคาร  ๔  หลัง               ข้อมูลทั่วไป  หอศิลเจ้าพ่อหลวงเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระช

หาดทรายแก้ว

หาดทรายแก้ว หาดทรายแก้ว  เดิมหาดทรายแก้วมีชื่อว่า “หาดน้อย”  ตั้งอยู่บริเวณอ่าวน้อย ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  มีเนื่อที่ประมาณ  ๑๑๖  ไร่เศษ  เมื่อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๕  พล.ร.อ.ทวีศักดิ์  โสมาภา  ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้น  ได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนของรัฐบาล และให้โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  ดำเนินการสำรวจและพัฒนาพื้นที่เป็นสถานที่พักผ่อน ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและบุคคลทั่วไป  โดยมุ้งเน้นในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพยายามรั

หาดดงตาล

หาดดงตาล หาดดงตาล   เป็นหาดทรายที่สะอาด หาดมีความยาวประมาณ  ๑  กิโลเมตร  มีน้ำทะเลที่ใสสะอาด บนชายหาดยังมีต้นสนเรียงรายสลับกับต้นตาล  บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน  ที่ชายหาดยังสามารถมองเห็นเรือหลวงจักรีฯ  และมีกิจกรรมต่าง ๆ อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบาย และอยู่ใกล้ตลาดสัตหีบ  วัดหลวงพ่ออี๋ (วัดสัตหีบ) ประวัติความเป็นมา   ข้อมูลหาดดงตาลเป็นหาดที่สวยงามและเงียบสงบแห่งหนึ่งในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  อยู่ในความรับผิดชอบของกองเรือยุทธการ เหมาะแก่การพักผ่อนในช่วงวันหยุดและมีค

หาดเตยงาม

หาดเตยงาม หาดเตยงาม  เป็นชายหาดที่สะอาดและมีความปลอดภัยในการลงเล่นน้ำ และได้รับผลการประเมินคุณภาพชายหาด ระดับดีมาก (5 ดาว)  จากกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี             ข้อมูลทั่วไป   หาดเตยงามเป็นอ่าวสู่อ่าวไทยทางทฺิศตะวันตกเฉียงใต้ ชายหาดบริเวณก้นอ่าวเป็นหาดทรายสะอาดค่อย ๆ ลาดลงสู่ทะเล  ริมหาดมีต้นเตยทะเลขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก  จึงเรียกบริเวณหาดนี้ว่า  “เตยงาม”  บริเวณตอนใต้ใกล้กับอ่าวมีเกาะเล็ก ๆ หนึ่งเกาะ เรียกว่า  “เกาะไก่เตี้ยR

ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏีใหม่

ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ                 ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏีใหม่  เป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีชื่อเสียงของกองทัพเรือ  มีองค์ความรู้กิจกรรมต่าง ๆ ให้เห็นเป็นรูปธรรม  ผู้ศึกษาดูงาน สามารถนำไปปรับใช้กับตนเองและองค์การได้  ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏีใหม่เป็นโครงการสนับสนุน “โครงการวิถีชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ตามาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  ไ

โครงการอาชาบำบัด

โครงการอาชาบำบัด โครงการอาชาบำบัด กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ได้ร่วมดำเนินงาน “โครงการอาชาบำบัดเด็กออทิศติก” ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓  เป็นต้นมา  มีเด็กออทิศติกจำนวนมากเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ผลของการทำภารกิจ ทำให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการดีขึ้น จึงเห็นพ้องให้มีการดำเนินการต่อไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                     การบำบัดเด็กออทิศติก  ด้วยการใช้ม้าของกองพันลาดตระเวน

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล (ศสร.)

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ                        ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ  เป็นสถานที่เพราะเลี้ยงและอนุบาลเต่าทะเล  เป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านชีววิทยาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเล  โดยกองทัพเรือได้กำหนดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เปิดให้เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ                          ข้อมูลทั่วไป  

อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม

อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม เกาะขาม  เป็นเกาะที่มีความสวยงามของธรรมชาติใต้ทะเลและมีพรรณพฤษชาติที่ยังคงสมบูรณ์อยู่  เมื่อปี ๒๕๓๖  กองทัพเรือได้มอบหมายให้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานอำนวยการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในทะเล  ซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดพื้นที่เกาะขามเป็นเป้าหมายแรกในการจัดอุทยานใต้ทะเล  เนื่องจากเกาะขามประกอบด้วยระบบนิเวศที่เหมาะสมและลักษณะทางอุทกศาสตร์ที่สมบูรณ์  ในระดับที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของปะการัง และเป็นพื้นที่ที่ไม่ห่างไกลจากฝั่งมากนัก  สะดวกในการเดินทาง              

เกาะแสมสาร

เกาะแสมสาร (นสร.กร.) เกาะแสมสารเป็นเกาะที่กองทัพเรือ  ได้น้อมเกล้าฯ ถวายเข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มีการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและเป็นแหล่งศึกษาและสร้างจิตสำนึกในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  อยู่ในความรับผิดชอบของกองเรือยุทธการ (นสร.กร.) ดูแลพื้นที่ และเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  ซึ่งอยู่บันฝั่ง เป็นพิพิธภัณฑ์ ฯ มีชีวิต              พื้นที่    เกาะแส