Category: ประเภทชายหาด

หาดทรายแก้ว

หาดทรายแก้ว หาดทรายแก้ว  เดิมหาดทรายแก้วมีชื่อว่า “หาดน้อย”  ตั้งอยู่บริเวณอ่าวน้อย ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  มีเนื่อที่ประมาณ  ๑๑๖  ไร่เศษ  เมื่อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๕  พล.ร.อ.ทวีศักดิ์  โสมาภา  ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้น  ได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนของรัฐบาล และให้โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  ดำเนินการสำรวจและพัฒนาพื้นที่เป็นสถานที่พักผ่อน ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและบุคคลทั่วไป  โดยมุ้งเน้นในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพยายามรั

หาดดงตาล

หาดดงตาล หาดดงตาล   เป็นหาดทรายที่สะอาด หาดมีความยาวประมาณ  ๑  กิโลเมตร  มีน้ำทะเลที่ใสสะอาด บนชายหาดยังมีต้นสนเรียงรายสลับกับต้นตาล  บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน  ที่ชายหาดยังสามารถมองเห็นเรือหลวงจักรีฯ  และมีกิจกรรมต่าง ๆ อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบาย และอยู่ใกล้ตลาดสัตหีบ  วัดหลวงพ่ออี๋ (วัดสัตหีบ) ประวัติความเป็นมา   ข้อมูลหาดดงตาลเป็นหาดที่สวยงามและเงียบสงบแห่งหนึ่งในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  อยู่ในความรับผิดชอบของกองเรือยุทธการ เหมาะแก่การพักผ่อนในช่วงวันหยุดและมีค

หาดเตยงาม

หาดเตยงาม หาดเตยงาม  เป็นชายหาดที่สะอาดและมีความปลอดภัยในการลงเล่นน้ำ และได้รับผลการประเมินคุณภาพชายหาด ระดับดีมาก (5 ดาว)  จากกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี             ข้อมูลทั่วไป   หาดเตยงามเป็นอ่าวสู่อ่าวไทยทางทฺิศตะวันตกเฉียงใต้ ชายหาดบริเวณก้นอ่าวเป็นหาดทรายสะอาดค่อย ๆ ลาดลงสู่ทะเล  ริมหาดมีต้นเตยทะเลขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก  จึงเรียกบริเวณหาดนี้ว่า  “เตยงาม”  บริเวณตอนใต้ใกล้กับอ่าวมีเกาะเล็ก ๆ หนึ่งเกาะ เรียกว่า  “เกาะไก่เตี้ยR

หาดสอ

หาดสอ                หาดสอเป็นหาดทรายที่สะอาดมีความยามของชายหาดประมาณ  ๑  กิโลเมตร  เนื้อทรายละเอียดสลับกันไปกับช่วงที่เป็นก้อนหิน  มีน้ำทะเลที่ใสสะอาด  บนชายหาดยังมีต้นสนเรียงรายสลับกันต้นมะขามเทศ  บรรยากาศเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนและยังเป็นจุดดำน้ำตื้นดูปะการัง  ซึ่งมีทั้งปะการังเขากวาง  กัลปังหา  ดอกไม้ทะเล  หอยมือเสือ  จากชายหาด  สามารถมองเห็นเกาะครามใหญ่ที่เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมเต่าทะเล