Category: เชิงนันทนาการ

โครงการอาชาบำบัด

โครงการอาชาบำบัด โครงการอาชาบำบัด กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ได้ร่วมดำเนินงาน “โครงการอาชาบำบัดเด็กออทิศติก” ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓  เป็นต้นมา  มีเด็กออทิศติกจำนวนมากเข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ผลของการทำภารกิจ ทำให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการดีขึ้น จึงเห็นพ้องให้มีการดำเนินการต่อไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                     การบำบัดเด็กออทิศติก  ด้วยการใช้ม้าของกองพันลาดตระเวน