Category: ข่าวทั่วไทย

พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ หาดนางรอง

2 สิงหาคม 2560 เวลา 15.50 น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ บริเวณพื้นที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ บริเวณพื้นที่หาดนางรองเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบการสวัสดิการและบริการกำลังพล ตามนโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและกำลังพล รวมถึงครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8 มิ.ย.60  พล.ร.ต.หญิง อารยา อัมระปาล หารือกับ คณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคม เกี่ยวกับการจัดงานฉลอง ๒๕๐ ปี กรุงธนบุรี

เมื่อ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ พล.ร.ต.หญิง อารยา อัมระปาล ได้ต้อนรับ คณะของ ศ.ฐากร บุญขันธ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคม ประกอบด้วย พล.อ.อาจศึก สุวรรณธาดา อจ.เมธี จิตต์ภักดี คุณกิตติพงษ์ ศรัทธาวานิชย์ ผอ.รร.บ้านนางแก้ว ราชบุรี คุณศุภชัย ปานวิริยะ เพื่อหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดงานฉลอง ๒๕๐ ปี กรุงธนบุรี และจัดหางบประมาณ มาซ่อมทำโบราณสถานในพระราชวังกรุงธนบุรี (วังเดิม) ตามที่รัฐบาลประกาศ ให้จัดงาน มีกำหนด ๑ ปี ตั้งแต่ ๒๘ ธ.ค.๖๐ ถึง ๒๘ ธ.ค.๖๑