Category: กิจกรรมภายใน

สน.ท่องเที่ยว ทบ. เยี่ยมชมป้อมพระจุลฯ

เมื่อ  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   พล.ท.ชาติชาย  ขันสุวรรณ  ผอ.สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยบ ทบ.  พล.ต.ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์  รอง ผอ.สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ทบ. และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ทบ.  เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวของ ทร. ป้อมพระจุลจอมเกล้า  โดยมี รอง ผบ.ฐานทัพเรือกรุงเทพ  พร้อมเจ้าหน้าที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า และศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. ร่วมให้การต้อนรับ ในการมาเยี่ยมชมป้อมพระจุลจอมเกล้าของสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ทบ. ในครั้งนี้  พล.ร.อ.จุมพล  ลุมพิกานนท์  ประธานคณะกรร

กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร

ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจิาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ  บริเวณเกาะขาม  ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยมี  พล.ร.ต.วรานนท์  สิทธิพิทักษ์  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑  เป็นประธานในพิธีถวายสักการะและเปิดกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วย  พิธีถวายราชสักการะ  ถวายพระพรชัยมงคล  ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นจิกทะเล) จำนวน  ๕๐

ปลูกข้าววันแม่

                      เมื่อ  ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐   ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  จัดกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่”  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  โดยมี คุณปราณี  อารีนิจ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธาน  และ น.อ.ภัทรสรรค์  ดอกนาค  รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศและรักษาฝั่ง  เป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว *****

ประชุมร่วมกับ ททท. ภาคตะวันออก

ศูนย์บริการการท่องเที่ยว ทร. ภาคตะวันออก                  เมื่อ  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  น.อ.ประภาส  สุดขาว  หน.ศูนย์บริการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ภาคตะวันออก  และคณะประกอบด้วย น.ท.ชัย  สิงขร  น.ต.สุเมโธ  เขียวเม่น และ ร.อ.สมเกียรติ  สงวนดี  เจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ  ได้เข้าพบ  คุณสุลัดดา  ศรุติลาวัลย์  ผอ.สำนักงาน ททท. ภาคตะวันออก (เมืองพัทยา)  เพื่อหารือร่ว

ค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทย

กองทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม                  เมื่อ  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐   กองทัพเรือภาคที่ ๑  ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน  จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทย  นำนักเรียนจาก  ๕  โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนระยองวิทยาคม  โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ  โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม  โรงเรียนวัดป่าประดู่ และโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  นำนักเรียนจำนวน &nb

ปล่อยเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  จัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ  เมื่อ  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  พลเรือตรี เอกราช  พรหมลัมภัก  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  ให้การรับรอง พลเรือเอก สุชีพ  หวังไมตรี  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  ประธานในการจัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๕  พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  กิจกรรมประกอบด้วยการปล่อยเต่าทะเล  ๑,๐๖๖ ตัว  การปล่อยพันธุ์สัต

26 มิ.ย.60 ประธาน กบท.ทร.ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า

 ตรวจความก้าวหน้าในการปรับปรุงพื้นที่                                                                                                                     ...

กองทัพเรือจัดกิจกรรมปลูกปะการังแบบยั่งยืนด้วยการใช้หินฟอสซิลเป็นแท่นฐานปลูก

         เมื่อ  ๑๖ ก.พ.๖๐    ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกองทัพเรือ โดยในวันนี้ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลเรือโท สุธีพงศ์  แก้วทับ   ผอ.ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ  พลเรือตรี วุฒิชัย  สายเสถียร  รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ  เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ  คณะผู้ร่วมสัมมนาฯ และสมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชล

24 พ.ย.59 ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ จัดประชุมปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ

รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. ได้เชิญนายทหารสัญญาบัตรที่มาช่วยปฏิบัติงานที่ศูนย์ฯ เพื่อปรึกษาหารือ และติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร.

20 ก.ย.59 ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ประชุมคณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวกองทัพเรือ

20ก.ย.59ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ประชุมคณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวกองทัพเรือ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ โดยมี พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ/ประธานกรรมการบริหารการท่องเที่ยวกองทัพเรือ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน