Category: บาทความ

สนามกอล์ฟแห่งใหม่

                      เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  พลเรือตรี เอกราช  พรหมลัมภัก  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)  ได้ทำพิธีเปิดสนามกอล์ฟของ สอ.รฝ. เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไปได้มาใช้บริการ และถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพเรือประเภทเชิงนันทนการด้วย  โดยจะให้ประชาชนทั่วไปมาใช้บริการได้ตั้งแต่  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐  เป็นต้นไป  ส่วนข้าราชการกองทัพเรือจะมี Promotion  Green Fee  ตั้งแต่  ๑๕ กันยายน ถึง ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  ขอเชิญผู้ที่รักกีฬากอล์ฟลองมาใช้บริการได้ตามวันท

หลักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

                  มนุษย์เป็นสัตว์สังคม   การมีชีวิตอยู่จึงสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่เสมอ ๆ  ครั้งใดที่เจอปัญหากับคน พึงตระหนักว่าทุกชีวิตมีค่าและมีศักย์ศรีเท่าเทียมกัน  ทุกคนจึงล้วนควรค่าแก่การได้เป็นมิตรด้วย เพียงว่าจะแง่มุมใด  ช่วงเวลาใด อย่างไรเท่านั้นเอง หากจิตไม่สงบจากปัญหาใด ๆ ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ขอเชิญชวนกันเรียนรู้ถึงการมีชีวิตอยู่เผ้ารู้เผ้าดูความสำเร็จในการจัดการกับปัญหาและท้าทายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของตนว่า  “เดี๋ยวมันก็ผ่านไป”  ซึ่งอาจใช้หลักที่เป็นเหมือนพวงกุญแจเตรียมการไ

Navy Sattahip Mini-Half Marathon

พล.ร.ท.นพดล สุภาภร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ จัดแถลงข่าวเชิญชวนผู้ที่รักในการวิ่ง เข้าร่วมกิจกรรม Navy Sattahip Mini-Half Marathon ณ สวนสาธารณกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่สัตหีบ และนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งมาพัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศูนย์บริการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ภาคตะวันออก รูปแบบ One Stop Service ครบวงจร ********************  น.ท.ชัย /ลงข้อมูล