Category: กิจกรรมทั่วไป

มหกรรมท่องเที่ยวภาครัฐ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “มหกรรมท่องเที่ยวภาครัฐ”  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี  ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๖๐  มีหน่วยงานภาครัฐกว่า ๖๐ แห่ง ทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้เช่นกัน โดยนำการเห่เรือพระราชพิธีทางชลมาศ จากกรมการขนส่งทหารเรือ  การแสดงจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลไทย  การจัดนิทรรศการป

ททท.แถลงข่าวมหกรรมท่องเที่ยวภาครัฐ

เมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมท่องเที่ยวภาครัฐ”  ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ  โดยมีคุณสุจิตรา  จงขาณสิทโธ  รองผู้ว่าการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้แถลงข่าว  ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๖๐  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคอารินา ฮอลล์ ๑ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รูปแบบการจัดงานเพื่อส่งเสริมการขาย สร้างโอกาสให้กับหน่วยงานภาครัฐได้นำสินค้าและบริการด้านการท่

ทบ. จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์และวิทยากรมวลชน

โครงการอบรมมัคคุเทศก์กองทัพบก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐          สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก  จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์และวิทยากรมวลชนกองทัพบก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๒  จังหวัดขอนแก่น  ระหว่าง  ๑๒ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารทั้งในระดับประเทศ ระดับองค์กรและระดับบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวในเขตทหาร  กองทัพบก และโดยเฉพาะในครั้งนี้ ในโอกาสสำคัญครั้งนี้ กองทัพบกได้เชิญกองทัพเรือเข้าร