Category: เกี่ยวกับเรา

หาดเตยงามได้รับการประเมินคุณภาพระดับห้าดาว

                    ข่าว PPTV HD 36  ประจำวันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  เสนอข่าว  ๑๓  หาดสิ่งแวดล้อมคว้าผลประเมิน  ๕  ดาว จากกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เผยผลการประเมินควบคุมสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวปี ๖๐ มีชายหาด  ๑๓  แห่ง  ได้รับการประเมินคุณภาพ   ระดับดีมาก  ๕  ดาว                          เมื่อ  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือ คพ.  เปิดเผยการจัดประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว หรือโครงการ  “ชายหาดติดดาว”...

การแถลงผลงาน ประจำปี ๒๕๖๐

กองทัพเรือ  จัดประชุมผู้บริหารกองทัพเรือ  เพื่อแถลงผลงานของคณะกรรมการและคณะทำงานสำคัญของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐  ตามนโยบายกองทัพเรือ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี ๕๙-๖๐  ภายใต้ชื่อ  “ราชนาวีเข้มแข็ง ราษฎร์  รัฐศรัทธา  ราชอาณาจักรมั่นคง”  เมื่อ  ๗ สิงหามคม ๒๕๖๐  ของคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกองทัพเรือสู่อนาคต  คณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวกองทัพเรือ โดยศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ  เป็นส่วนหนึ่งของกลไกดังกล่าว  มีหน้าที่ทำคัญคือการควบคุม กำกับดูแล การ